INSTITUTI KOMBËTAR I SHËNDETËSISË PUBLIKE TË KOSOVËS
Address:
Rr. Nëna Tereze pn, rrethi i spitalit
Prishtina
10000
Kosova

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
https://niph-kosova.org