Misioni dhe vizioni: Identifikimi dhe luftimi i agjensëve infektivë që kërcënojnë shëndetin e popullatës në Kosovë.

Përbërja profesionale:


Veprimtaria:

Klinike
Arsimore
Shkencore


Objektivat:

Parandalimi dhe kontrolli i infeksioneve që kërcënojnë shëndetin publik
Avansimi i infrastrukturës dhe trajnimi i resurseve njerëzore
Hulumtimet shkencore


Shërbimet:

Infeksioneve respiratore
Infeksioneve të SNQ dhe gjakut
Infeksioneve urogjentitale
Infeksioneve gastrointestinale
Infeksioneve mykotike
Përgaditjes së mediumeve ushqyese
Infeksioneve parazitare
Testimeve serologjike
Banka e serumeve


Prioritetet:

Uji dhe ushqimi,
Tuberkulozi,
HIV/AIDS & STS,
Zoonozat,
Infeksionet spitalore,
Rezistenca ndaj antimikrobikëve,


Veprimtaria mikrobiologjike zhvillohet edhe ne Departamentet e Mikrobiologjisë pranë IKSHP-ve regjionale me 23 specialistë mikrobiologë në:

Mitrovicë
Pejë
Gjakovë
Prizren
Ferizaj
Gjilan


Last Updated (Tuesday, 28 January 2014 12:23)